Om Woxnadalens Bygg AB

Woxnadalens Bygg AB startades våren 2011 av Joakim Jonsson och Pär Woxberg som vardera ägde företaget till 50%. Från och med år 2020 tog Pär över hela ägarskapet och driver idag bolaget vidare i egen regi tillsammans med 5 anställda.

Vi strävar efter att ge dig som kund en helhetslösning på entreprenader som helt uppfyller upprättade specifikationer samt myndigheternas krav.
Kundens önskemål skall alltid vara det kvalitetsmål som Woxnadalens Bygg skall uppfylla ifrån offert till garantitidens slut.
Kunden skall känna förtroende för alla de tjänster som Woxnadalens Bygg erbjuder.

– Vi kommer på avtalad tid.
– Vi utför det vi kommit överens om, snabbt och hantverksskickligt.
– Vi försöker att störa så lite som möjligt.
– Vi blir färdiga i tid.
– Vi ser till att det ser snyggt ut, när vi är färdiga.
– Vi fakturerar det som är överenskommet.

Vi skall i det dagliga arbetet värna om god hälsa, hushålla med resurser samt minimera icke önskvärda miljöeffekter för våra anställda samt våra kunder.
Vi använder i största möjliga mån vattenbaserade produkter i bostadsutrymmen samt källsorterar vårt byggavfall.